× Τα νέα από τις διαδικτυακες εταιρίες στοιχηματισμού. Προσφορές και ανακοινώσεις.
Τα νέα των Bοokmakers μέσα από τα δελτία τύπου που εκδίδουν.

Topic-icon Ερώτηση Αναστέλλονται οι κυρώσεις για τον διαδικτυακό τζόγο

Περισσότερα
21/12/2012 18:49 #4027 από BigParas
Ανατροπή και πάλι ως προς τη διεξαγωγή διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Η ΕΕΕΠ, μετά την αντίδραση της Κομισιόν, βάζει στον "πάγο" κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων Το σήριαλ με το καθεστώς διεξαγωγής των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων....
συνεχίζεται, με νέες εξελίξεις και ανατροπές.
Με νέα απόφαση της που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 20ης Δεκεμβρίου 2012, η ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων) ανακοινώνει ουσιαστικά πως για τους επόμενους 4 μήνες παγώνει κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων (σε πάροχους, παίκτες, internet service providers κτλ.) για τη συμμετοχή τους σε διαδικτυακά παίγνια. Πιθανότερος λόγος για αυτή την εξέλιξη είναι η σχετική από 04/12/2012 επιστολή της Κομισιόν προς την Ελλάδα που ζητάει από τη χώρα μας να μην εφαρμόσει η ΕΕΕΠ τα όσα είχε πρόθεση να κάνει και για τα οποία σας ενημέρωσε με αποκλειστικό ρεπορτάζ το NEWS 247 για το προβλεπόμενο διάστημα (γνωστό και ως stand still period) το οποίο βάσει κοινοτικού δικαίου είναι 3 μήνες συν 1 μήνας αν κάποιο κράτος μέλος υποβάλλει παράπονο για το θέμα (θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η Μάλτα θα το κάνει).
Η ΕΕΕΠ από την πλευρά της ζήτησε από την Κομισιόν να μην ισχύσει η διαδικασία των 3+1 μηνών επικαλούμενη το κατ' επείγον του θέματος, αλλά νομικοί κύκλοι από τις Βρυξέλλες χαρακτηρίζουν σχεδόν απίθανο να κάνει δεκτό αυτό το αίτημα η Κομισιόν.
Αυτό σημαίνει ότι παγώνει η διαδικασία μέχρι τα μέσα Απριλίου και όσοι παίζουν στοίχημα στο διαδίκτυο, θα μπορούν και πάλι να το κάνουν, καθώς αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες η επιστροφή των εταιριών που είχαν αποχωρήσει από την αγορά (εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους για την ελληνική νομοθεσία).
Στη σκιά της νέας αυτής εξέλιξης, το ελληνικό κράτος αναμένεται μέσα σε αυτό το τετράμηνο να προχωρήσει σε μια αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς, διότι τόσο για το δημόσιο όσο και για τους παίκτες, το καλύτερο θα είναι να δημιουργηθεί μια νόμιμη και ελεύθερη αγορά, ώστε και το κράτος να αποκτήσει έσοδα και οι παίκτες να μπορούν να κινούνται με σιγουριά έστω και με ελαφρά χειρότερους όρους/αποδόσεις.
Ολόκληρη την επιστολή της ΕΕΕΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της Πέμπτης: Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 32/3/12.12.2012 Αναστολή της με αριθμό 22/2/22.10.2012 (Β 2880) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ανάληψη άσκησης αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) περί επιβολής κυρώσεων των διατάξεων του άρθρου 51, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 48 και 4 του άρθρου 49 του Ν. 4002/2011 (Α΄180) για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια» και της με αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια» Αριθμ. απόφ. 32/3 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.3229/2004 (Α 38) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του ν. 4002/2011 (Α 180), τις διατάξεις του άρθρου 52, παράγραφος 6, του ν. 4021/2011 (Α 218) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), συμπληρωματικά δε τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. 2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54του ν. 4002/2011, όπως ισχύει σύμφωνα με την οποία, έως ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α 180) Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, τα διεπόμενα από αυτόν θέματα ρυθμίζονται με σχετική απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ως και το γεγονός ότι το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμα εκδοθεί. 3. Τη με αριθμό 55906/1673 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συγκροτήθηκε η Ε.Ε.Ε.Π. και την με αριθμό. 56660/1679 (Β 2910) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού για την πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 45 έως και 49, σε συνδυασμό με την διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180), με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. 5. Τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50του ν.4002/2011 (Α 180), σε συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργού ΟικονομικώνΠΟΛ.1248/13.12.2011. 6. Τη με αριθμό 22/2/22.10.2012 (Β 2880) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ανάληψη άσκησης αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) περί επιβολής κυρώσεων των διατάξεων του άρθρου 51, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 48 και 4 του άρθρου 49 του Ν. 4002/2011 (Α΄180) για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια». 7. Την με αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β 2952) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια». 8. Το περιεχόμενο του από 4 Δεκεμβρίου αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις Ελληνικές Αρχές για πληροφορίες στο πλαίσιο της υπόθεσης Euro Pilot 4322/12/Entr. 9. Την από 10 Δεκεμβρίου 2012 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. 10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ως και του Προϋπολογισμού της Επιτροπής, αποφασίζει: 1. Αναστέλλει, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης σχεδίου απόφασης με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 98/34/ΕΚ και για την διάρκεια της περιόδου αναμονής (stand still) που θα οριστεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της παραπάνω Οδηγίας, την ισχύ: α. Της με αριθμό 22/2/22.10.2012 (Β 2880) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ανάληψη άσκησης αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) περί επιβολής κυρώσεων των διατάξεων του άρθρου 51, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 48 και 4 του άρθρου 49 του Ν. 4002/2011 (Α’180) για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια». β. Της με αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια». 2. Η νέα ημερομηνία ισχύος των παραπάνω αποφάσεων θα καθοριστεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθήσετε τα στοιχήματα μας στην Betfair .
Αν δεν έχετε λογαριασμό εκεί μπορείτε να εγγραφείτε εδώ κερδίζοντας ως 1000 Ευρώ Μπόνους
Οι ακόλουθοι χρήστες είπαν "Σε Ευχαριστώ": betover, vasilis

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
23/12/2012 11:56 #4041 από tassos07
Καταρχήν σε ευχαριστώ για την πληροφόρηση.

Το ερώτημα που βάζω είναι αν οι ιντερνετικές εταιρίες θα ανοίξουν ξανά. Μία πρόχειρη ματιά έδειξε οτι 2 που κοίταξα είναι ακόμη κλειστές.
Γνωρίζει κανείς τι γίνεται ? Προσωπικά, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσω στον ΟΠΑΠ., ό,τι και να γίνει.

Τάσος

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.869 δευτερόλεπτα