Πόσο κοστίζει το να είμαι μέλος αυτής της ιστοσελίδας;

Φυσικά και είναι τα πάντα ΔΩΡΕΑΝ. Εξαίρεση αποτελεί μόνο το ολοκληρωμένο πακέτο του Μίδα που προσφέρεται μόνο σε όσους συμβάλουν με μια μικρή η μεγάλη δωρεά σαν υποστήριξη στα έξοδα της ιστοσελίδας μας

Αυτή η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε γιά να βγάλεις χρήματα και όχι γιά να δώσεις.

Γιά να έχεις ομως παντού πρόσβαση, είναι απαραίτητη η εγγραφή σου.