Υπολογιστές πιθανοτήτων - Πιθανών συνδυασμών

 

Τρεις υπολογιστές σε έναν , γιά να αναζητήσετε τις πιθανότητες επαλήθευσης των στοιχημάτων σας.

1. Υπολογιστής επαλήθευσης μονού ή παρολί μεχρι 10 επιλεγμένα γεγονότα.

Αντκαταστήστε την μονάδα με την δεκαδική απόδοση του ή των επιλεγμένων γιά στοιχηματισμό γεγονότων. Κάνετε κλίκ στο κουμπί  "Ανανέωση"  στο κάτω μέρος του  υπολογιστή ή κλικάρετε σε ένα κενό σημείο της οθόνης του υπολογιστή σας, γιά να ανανεωθούν τα δεδομένα σας. Βλέπετε τις πιθανότητες επαλήθευσης του στοιχήματος σας.

2. Υπολογιστής πιθανών συνδυασμών (στηλών) σε συστήματα με ζητούμενα

Συμπληρώστε τα επιλεγμένα και τα ζητούμενα από τα επιλεγμένα σημεία. Κάνετε κλίκ στο κουμπί  "Ανανέωση"  κάτω από τον υπολογιστή ή κλικάρετε σε ένα κενό σημείο της οθόνης του υπολογιστή σας, γιά να ανανεωθούν τα δεδομένα σας. Βλέπετε τον αριμό των στηλών που απαιτούνται για να καλύψετε το στοίχημα σας.

3. Υπολογιστής πιθανών συνδυασμών (στηλών) σε συστήματα με μεταβλητές

Συμπληρώστε τον αριθμό των γεγονότων που συμμετέχουν στο στοίχημα σας καθώς και τον αριθμό των μεταβλητών σε κάθε γεγονός. Κάνετε κλίκ στο κουμπί  "Ανανέωση"   κάτω από τον υπολογιστή ή κλικάρετε σε ένα κενό σημείο της οθόνης του υπολογιστή σας, γιά να ανανεωθούν τα δεδομένα σας. Βλέπετε τον αριθμό των στηλών που απαιτούνται γιά να καλύψετε το στοίχημα σας.